مباحث پزشکی

به نام خدا

هم اکنون دانشمندان ایتالیایی به واقعه ای مهم که در زندگی ما بی تاثیر نیست،پی بردند.

تماشای تلویزیون در روز عامل کاهش عمر و ضعیف شدن چشم ها و سردرد است.فردی که در روز 6ساعت تلویزیون تماشا میکند،در واقع 3روز از عمر خود کم کرده ولی کسی که به جای تماشای تلویزیون به ورزش بپردازد،شادابی و نشاط را برای خود به ارمغان می آورد.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پدر ثنا

اين مطلب رو از كجا پيدا كردي؟ بدان يا بُنيّ كه هر چه در عالم اينترنت يافت مي‌شود يحتمل صحيح نباشد. فلذا احوط آن است كه ماخذ آن ذكر شود. وا... اعلم