# پزشکی

خنده

به نام خدا علل روانشناختی خنده: 1-نشانه اعتماد به دیگران 2-تقویت روابط اجتماعی 3-اجتناب از درگیری و برخورد 4-ایجاد صمیمیت 5-خنده گویای پذیرش و تعاملات مثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید