حدیث هفته

به نام خدا

حضرت محمد(ص):هیچ چیز مانند روخوانی قرآن برای شیطان گران تمام نمی شود.

-تلاوت کننده و شنونده قرآن در ثواب برابرند.

-هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد،به مرگ جاهلیت مرده است.

حضرت علی(ع):بخیل برای مال خود نگهبان و برای وارث انباردار است.

شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شود گمان بد بری چرا که برای آن احتمال خیری است.

/ 0 نظر / 8 بازدید