مطلب جالب

جالبه گوش کنید :

تا به حال براتون پیش اومده که کسی چیزی رو در یکی از دستاش پنهان بکنه و از شما بخواد که حدس بزنید آن چیز در کدوم دستشه؟
می‌خواید روش درست حدس زدن رو در این مورد بدونید؟ 

اگر کسی چیری در دست بگیرد و خواهی بدانی که در کدام دست است، او را امر کن که از برای دستی که شی در آن است یک عدد زوجی بگیرد و از برای دست خالی یک عدد فرد. پس او را امر کن که ضرب کند عدد دست راست را در عدد زوجی و حاصل را با عدد دست چپ جمع کند، پس مجموع اگر فرد باشد ، شی در دست راست و اگر زوج باشد در دست چپ اوست.

/ 0 نظر / 27 بازدید