اصطلاحات انگلیسی

به نام خدا

اصطلاحات جالب انگلیسی

به من اجازه بدهیدAllow me

آیا شوخی می کنید؟Are you joking?

مواظب باشیدBe careful

خداحافظ به امید دیدار فوریBye see you soon

سعی خودت را بکنDo you best

صدای مرا می شنوید؟Do you hear me?

آیا می فهمید؟ِDo you understand?

/ 0 نظر / 18 بازدید