اندازه گیری قد شما

به نام خدا

شما می توانید با استفاده از این فرمول ها(چه پسر و چه دختر)قدتان را اندازه بگیرید.

پسرها=قد پــــــــــــدر+قد مــــــــــــــــادر÷ 2  +5/6

دختر ها=قد پـــــــــــدر+قد مـــــــــــــادر÷ 2  -5/6

/ 0 نظر / 45 بازدید