امام حسین (ع)


به نام خدا

 
1- تنها امامی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسید ( امیرالمؤمنین(ع) با اینکه در دهها جنگ شرکت کردند و بارها مجروح شدند ولی در مسجد کوفه مورد سوءقصد قرار گرفتند؛ بقیه ی ائمه هم که مسموم شدند)
2- تنها امامی که در دعای توسل ازایشان به عنوان (ایّها الشهید) یاد شده با اینکه همه ی ائمه ی ما شهید شده اند
3- تنها امامی که در زمان حیات خود پدر دو شهید شد (: علی اکبر و علی اصغر)
4- تنها امامی که اربعین و زیارت اربعین دارد
5- تنها امامی که قبر مطهرش بیش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی نمانَد
6- تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شد
7- تنها امامی که سر مبارکش از بدن جدا شد
8- تنها امامی که تشنه لب به شهادت رسید
9- تنها امامی که بعد از شهادتش،خانواده اش اسیر شدند
10- تنها امامی که پدر و مادر و نسلش معصوم بودند
11- تنها امامی که در تربتش شفاست
12- تنها امامی که نماز مسافر در حرمش تمام است
13- تنها امامی که انبیای قبل از او از آدم تا خاتم بر او گریستند
14- تنها امامی که انبیا محل دفنش را زیارت کردند(ما من نبیّ الا و قد زار کربلاء)
15- تنها امامی که ولادتش توأم با حزن و گریه بود
16- تنها امامی که در روز ولادتش شفاعت کرد ( قضیه ی فُطرُس)

/ 0 نظر / 11 بازدید