قارچی درخشان

به نام خدا

درخشش قارچ فلورسانت در تاریکی

پژوهشگران موفق شدند پس از 170 سال در برزیل نوعی قارچ فلورسانت را دوباره کشف و آن را مجدداً طبقه بندی کنند.

گونه ای قارچ فلورسانت در سال 1849 در جنگل های بارانی برزیل توسط یک گیاه شناس انگلیسی به نام (جورج گاردنر) کشف وطبقه بندی شد.بعدها این قارچ به دست فراموشی سپرده شد و دیگر هرگز دیده نشد،تا این که در سال 2009 گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو دوباره آن را کشف کردند و اکنون این قارچ فلورسانت را با نام جدید دوباره طبقه بندی کرده اند.نور شب تاب این قارچ ها با چشم انسان چندان قابل تشخیص نیست.به همین دلیل دانشمندان با استفاده از دوربین های ویژه ای تشخیص دادند این قارچ یک فلورسانت بیوتکنولوژی است.

/ 0 نظر / 16 بازدید